BEIS

Bezpečnostní poradenství
  • BEIS je poradenská společnost zabývající se bezpečností aktiv fyzických a právnických osob, státních úřadů a neziskových organizací.

Nabízíme komplexní bezpečností služby v oblastech:

Bezpečnost
Ekonomika
Informace

Komplexní bezpečnostní poradenství a analyticky-informační činnost

economy security
Co děláme?

Naše společnost BEIS Europe s.r.o. zabezpečuje pro své klienty Bezpečnostně-Ekonomicko-Informační servis.

economy security
Čím se řídíme?

BEIS Europe s.r.o. se v rámci této činnosti řídí obecně právně závaznými předpisy ČR, přičemž důsledně dbá na dodržování zákonitosti.